Περιοδικό Ιστορία
ΓΟΥΛΦ ΧΟΛ (Τόμος Α')
Η Αγγλία των Τιδόρ τη δεκαετία του 1520 βρίσκεται στα πρόθυρα του χάους...
Ιστορία Εικονογραφημένη
Ηλεκτρονικό κατάστημα Πάπυρος Online

113 Βιβλία και Ιστορία

Νίκη Μαρωνίτη
ΤΟ ΚΙΝΗΜΑ ΣΤΟ ΓΟΥ∆Ι ΕΚΑΤΟ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ
Εκδόσεις Αλεξάνδρεια, 2010, σελ. 202, τιµή: 15,00 €

Το 2009, στο πλαίσιο της ιστορικής επετείου των 100 χρόνων από την εκδήλωση του στρατιωτικού κινήµατος στο Γουδί, πραγµατοποιήθηκαν δύο επιστηµονικά συνέδρια, καθώς και αφιερώµατα σε εφηµερίδες και περιοδικά. Το 1909 επικαιροποιήθηκε και µνηµονεύθηκε όχι ως στρατιωτικό κίνηµα ή πολύ περισσότερο πραξικόπηµα –αυτό θα σήµαινε εξάλλου ότι θα έπρεπε να εξαρθεί κατεξοχήν ο ρόλος του στρατού ως από µηχανής θεού ή ως σωτήρα έθνους, δεδοµένα που θα προκαλούσαν αντιδράσεις και θα αναµόχλευαν αρνητικούς συνειρµούς από την πρόσφατη ιστορία της χώρας– αλλά ως αφετηρία για την αφύπνιση της ελληνικής κοινωνίας και τη δυναµική επιδίωξη ενός ελπιδοφόρου µέλλοντος, απολύτως διαχωρισµένου από το καταδικαστέο παρελθόν.
Το Κίνηµα στο Γουδί εξερράγη στις 15 Αυγούστου 1909 και συνάντησε εν πρώτοις την ελάχιστη δυνατή αντίσταση. Η κυβέρνηση Μαυροµιχάλη, η οποία διορίστηκε εσπευσµένα από τον βασιλιά µετά την παραίτηση Ράλλη, έκανε δεκτούς τους όρους των κινηµατιών και νοµιµοποίησε το πραξικόπηµα, αφ’ ενός προσδίδοντάς του προσχηµατικό κοινοβουλευτικό µανδύα, αφ’ ετέρου δίνοντας συγχωροχάρτι στους στασιαστές – βαπτίζοντας καταρχάς τη συνωµοσία σε παράπτωµα και σε ένα δεύτερο άµεσο στάδιο αµνηστεύοντας του αξιωµατικούς που συµµετείχαν στο Κίνηµα.
Από τη στιγµή της εκδήλωσής του και ως σήµερα ενέπνευσε µια σειρά από εξιστορήσεις και απόπειρες ερµηνείας του. Τις ιστοριογραφικές περιπέτειες ενός αιώνα µε πλοηγό την «επανάσταση στο Γουδί» παρουσιάζει το βιβλίο της ιστορικού Νίκης Μαρωνίτη –διδάσκει Ελληνική και Ευρωπαϊκή Ιστορία στο Τµήµα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Παντείου Πανεπιστηµίου–, επικεντρώνοντας τον φακό στη γόνιµη διασταύρωση της παλαιότερης µε τη σύγχρονη βιβλιογραφική παραγωγή. Παράλληλα, στόχος της µελέτης της είναι να καταδείξει πώς το Κίνηµα του 1909 διεκδίκησε ως µείζον συµβάν την ιδιαιτερότητά του στον ελληνικό εθνικό χρόνο και συγχρόνως εντάχθηκε σ’ έναν διεθνή προβληµατισµό.  Ερωτήµατα, γρίφοι, σιωπές εξακολουθούν να τέµνουν την πορεία κατανόησης του 1909, αφήνοντας σηµαντικό περιθώριο σε νέες ερευνητικές προοπτικές.  Η κρυφή γοητεία του Κινήµατος για τον ιστορικό έγκειται στην απόπειρα αποκάλυψης της δυναµικής του όσο αυτό εξελισσόταν, και όχι στην καταγραφή των γεγονότων και των µεταβλητών που συνθέτουν τη συνολική εξιστόρησή του. Με άλλα λόγια, το παρόν της «επανάστασης του 1909» παραµένει σε µεγάλο βαθµό ανεξιχνίαστο.
 Η 15η Αυγούστου 1909 αναγνωρίστηκε από την πλειονότητα των Ελλήνων µελετητών της εποχής, αλλά και από πολλούς µεταγενέστερους, ως το ενδεδειγµένο σηµείο εκκίνησης του ελληνικού εικοστού αιώνα. Το χρονικό αυτό ορόσηµο στοιχειοθετούσε στα περισσότερα αφηγήµατα της ελληνικής ιστορικής διαδροµής το απώτατο σηµείο της µακράς διάρκειας 1830-1909 και συγχρόνως την αφετηρία της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας. Παράλληλα, το µείζον αυτό γεγονός, ανεξάρτητα από τις εναλλακτικές ερµηνείες που ενέπνευσε (στρατιωτικό κίνηµα, πραξικόπηµα, κοινωνική εξέγερση, επανάσταση), θεωρήθηκε ότι επισφράγισε ένα ακόµη κρίσιµο βήµα της ελληνικής κοινωνίας στη µακρόχρονη πορεία συγχρονισµού της µε τη ∆ύση.
        Σπονδυλωτό το βιβλίο της Νίκης Μαρωνίτη, αποτελείται από τέσσερα µέρη. Στο πρώτο καταγράφεται το συνοπτικό ιστορικό του Κινήµατος στο Γουδί ως απαραίτητο υπόβαθρο για την παρακολούθηση των εναλλακτικών εξιστορήσεων. Στο δεύτερο εξετάζεται πώς το Κίνηµα διεκδίκησε ως µείζον συµβάν την ιδιαιτερότητά του στον ελληνικό εθνικό χρόνο και συγχρόνως εντάχθηκε σε έναν διεθνή προβληµατισµό. Στο τρίτο παρουσιάζεται το καθεστώς των γνώσεων που διαθέτουµε για την κρίσιµη αυτή συγκυρία, µέσα από την επιλεκτική αναµόχλευση της ποικίλης ιστοριογραφικής παραγωγής, γενικής και ειδικής. Τέλος, στο τέταρτο και τελευταίο µέρος  εντοπίζονται ερωτήµατα που παραµένουν ακόµη ανοικτά ή αναδεικνύονται λιγότερο ψαγµένες πτυχές που µπορεί να συµβάλουν στην περαιτέρω αποκρυπτογράφηση του 1909.

#521 Νοέμβριος - 4,50€

 3 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
του ∆ιονύση Ν. Μουσµούτη
Διαβάστε περισσότερα >>
 6 ΑΙΜΟΜΙΞΙΑ ΚΑΙ Α∆ΕΛΦΟΓΑΜΙΑ ΣΤΟΥΣ ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΥΣ
του Παναγιώτη Σουλτάνη
 14 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ∆ΙΠΛΩΜΑΤΙΑ ΤΟΥ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ
του Σωτήρη Ριζά
Διαβάστε περισσότερα >>
 22 (1919-1920): Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ ΣΤΗ ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ
του Νίκου Κ. Κουρκουµέλη
Διαβάστε περισσότερα >>
 30 ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΘΕΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑΣ
του Σπυρίδωνος Γ. Πλουµίδη
Διαβάστε περισσότερα >>
 50 Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ ΩΣ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ
του Στυλιανού Πολίτη
Διαβάστε περισσότερα >>
 60 (1920-1922): Η ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΟΕΜΒΡΙΑΝΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ
του Ιωάννη Σ. Παπαφλωράτου
Διαβάστε περισσότερα >>
 75 ΕΛΛΗΝΟΪΤΑΛΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΤΟΝ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟ ΠΟΛΕΜΟ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ
του ∆ηµήτρη Ε. Φιλιππή
 82 ∆ΗΜΑΓΩΓΟΙ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑ∆Α
της Μαρίνας Μαραγκού
 104 ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ∆ΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο ΤΟΥ ΜΕΣΟΠΟΛΕΜΟΥ
της ∆ανάης Τσουλιά-Χασακή
 111 ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΣΠΗΛΑΙΟ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ
του Φίλιππου Φίλιππα
 113 Βιβλία και Ιστορία
Γιώργος Αναστασιάδης
ΤΟ ΠΑΛΙΜΨΗΣΤΟ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ. Πολιτικές δολοφονίες και εκτελέσεις στη Θεσσαλονίκη (1913-1968).
Εκδόσεις Επίκεντρο, 2010, σελ.: 368, τιµή: 28,00 €
Διαβάστε περισσότερα >>
 113 Βιβλία και Ιστορία
Jean-Pierre Moisset
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΚΑΘΟΛΙΚΙΣΜΟΥ
Μετάφραση: Μιχάλης Ρούσσος, Αιµίλιος Βαλασιάδης, Μάρκος Ρούσσος, Γιάννης Κώστας
Εκδόσεις Πόλις, 2011, σελ.: 486, τιµή: 28,00 €
Διαβάστε περισσότερα >>
 113 Βιβλία και Ιστορία
Νίκη Μαρωνίτη
ΤΟ ΚΙΝΗΜΑ ΣΤΟ ΓΟΥ∆Ι ΕΚΑΤΟ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ
Εκδόσεις Αλεξάνδρεια, 2010, σελ. 202, τιµή: 15,00 €
Διαβάστε περισσότερα >>
ΠΑΠΥΡΟΣ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ Α.Ε
Πανεπιστημίου 46, Αθήνα, 106 78
Τηλ.: 210 3611880
info@istoria.gr - letters@istoria.gr
Παρουσίαση εκδήλωσης
Εκδοτικός οργανισμός Πάπυρος - Σχεδίαση απο την Webstart - Web hosting απο την Cityhost