Περιοδικό Ιστορία
ΓΟΥΛΦ ΧΟΛ (Τόμος Α')
Η Αγγλία των Τιδόρ τη δεκαετία του 1520 βρίσκεται στα πρόθυρα του χάους...
Ιστορία Εικονογραφημένη
Ηλεκτρονικό κατάστημα Πάπυρος Online

14 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ∆ΙΠΛΩΜΑΤΙΑ ΤΟΥ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ

Πολιτική και ∆ιπλωµατία του µικρασιατικού πολέµου 1919-1922
Του Σωτήρη Ριζά

Η εξέλιξη του Μικρασιατικού Ζητήµατος, διπλωµατική, πολιτική και στρατιωτική, εµπεριέχει τα στοιχεία της κακής στάθµισης δεδοµένων από τους πολιτικούς παράγοντες, τη δύναµη εδραιωµένων αντιλήψεων και επιδιώξεων και επιβεβαιώνει τη σηµασία του συσχετισµού δυνάµεων στο πεδίο της πολεµικής αναµέτρησης σε σχέση µε οσοδήποτε λεπτούς και ευφυείς διπλωµατικούς ελιγµούς όταν αυτοί δεν συσχετίζονται µε τους βαθύτερους συντελεστές των προβληµάτων.

Όταν ο Βενιζέλος έθετε υπόψη των Συµµάχων το υπόµνηµα του ∆εκεµβρίου του 1918, µε τη Μικρά Ασία στο επίκεντρο των ελληνικών αξιώσεων, βάσιζε την πολιτική του σε µια σειρά παραγόντων, άλλων ισχυρών, άλλων υποθετικών και άλλων συγκυριακών οι οποίοι δεν άνθεξαν στις εξελίξεις.
Ένας αναµφίβολα ισχυρός παράγων για την ανάληψη της ελληνικής προσπάθειας ήταν η ισχυρή παρουσία 1,5 εκατοµµυρίων Ελλήνων στη Μικρά Ασία. Το ελληνικό στοιχείο, ακµαίο πολιτιστικά και οικονοµικά, ιδίως στη Σµύρνη και άλλα αστικά κέντρα, ήταν εντούτοις µειοψηφικό στο σύνολο της Ανατολίας. Μπορούσε να πλειοψηφήσει µόνο σε ορισµένες περιοχές. Αυτή η παρατήρηση εισήγαγε το στοιχείο της γεωστρατηγικής. Οι περιοχές αυτές δεν διέθεταν κάποια δυνατότητα φυσικής άµυνας. Η στρατιωτική προσπάθεια που έπρεπε να αναληφθεί θα ήταν µεγάλη και διαρκής ακόµα και αν ο τουρκικός παράγων δεν έδειχνε σηµεία αντίδρασης τόσο σύντοµα όσο εν τέλει τα έδειξε.
∆εύτερος ισχυρός παράγων που βάρυνε στη διαµόρφωση της πολιτικής του Βενιζέλου ήταν ο ιδεολογικός. Η ελληνική σκέψη είχε κυριαρχηθεί από το 1844, σχεδόν για 75 χρόνια, από τη Μεγάλη Ιδέα, δηλαδή την αντίληψη ότι το ελληνικό κράτος έπρεπε να επεκταθεί ώστε να συµπεριλάβει στην επικράτειά του τους ελληνικούς πληθυσµούς στο σύνολό τους. Η συγκυρία του τέλους του Α’ Παγκοσµίου Πολέµου, όταν η Ελλάδα βρίσκεται στο πλευρό των νικητών και οι ανταγωνιστές της, η Οθωµανική Αυτοκρατορία και η Βουλγαρία βρίσκονται στο πλευρό των ηττηµένων Κεντρικών ∆υνάµεων, δείχνει µοναδική για την εκπλήρωση της Μεγάλης Ιδέας.

[ Περισσότερα στο τεύχος... ]

#521 Νοέμβριος - 4,50€

 3 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
του ∆ιονύση Ν. Μουσµούτη
Διαβάστε περισσότερα >>
 6 ΑΙΜΟΜΙΞΙΑ ΚΑΙ Α∆ΕΛΦΟΓΑΜΙΑ ΣΤΟΥΣ ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΥΣ
του Παναγιώτη Σουλτάνη
 14 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ∆ΙΠΛΩΜΑΤΙΑ ΤΟΥ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ
του Σωτήρη Ριζά
Διαβάστε περισσότερα >>
 22 (1919-1920): Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ ΣΤΗ ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ
του Νίκου Κ. Κουρκουµέλη
Διαβάστε περισσότερα >>
 30 ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΘΕΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑΣ
του Σπυρίδωνος Γ. Πλουµίδη
Διαβάστε περισσότερα >>
 50 Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ ΩΣ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ
του Στυλιανού Πολίτη
Διαβάστε περισσότερα >>
 60 (1920-1922): Η ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΟΕΜΒΡΙΑΝΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ
του Ιωάννη Σ. Παπαφλωράτου
Διαβάστε περισσότερα >>
 75 ΕΛΛΗΝΟΪΤΑΛΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΤΟΝ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟ ΠΟΛΕΜΟ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ
του ∆ηµήτρη Ε. Φιλιππή
 82 ∆ΗΜΑΓΩΓΟΙ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑ∆Α
της Μαρίνας Μαραγκού
 104 ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ∆ΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο ΤΟΥ ΜΕΣΟΠΟΛΕΜΟΥ
της ∆ανάης Τσουλιά-Χασακή
 111 ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΣΠΗΛΑΙΟ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ
του Φίλιππου Φίλιππα
 113 Βιβλία και Ιστορία
Γιώργος Αναστασιάδης
ΤΟ ΠΑΛΙΜΨΗΣΤΟ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ. Πολιτικές δολοφονίες και εκτελέσεις στη Θεσσαλονίκη (1913-1968).
Εκδόσεις Επίκεντρο, 2010, σελ.: 368, τιµή: 28,00 €
Διαβάστε περισσότερα >>
 113 Βιβλία και Ιστορία
Jean-Pierre Moisset
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΚΑΘΟΛΙΚΙΣΜΟΥ
Μετάφραση: Μιχάλης Ρούσσος, Αιµίλιος Βαλασιάδης, Μάρκος Ρούσσος, Γιάννης Κώστας
Εκδόσεις Πόλις, 2011, σελ.: 486, τιµή: 28,00 €
Διαβάστε περισσότερα >>
 113 Βιβλία και Ιστορία
Νίκη Μαρωνίτη
ΤΟ ΚΙΝΗΜΑ ΣΤΟ ΓΟΥ∆Ι ΕΚΑΤΟ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ
Εκδόσεις Αλεξάνδρεια, 2010, σελ. 202, τιµή: 15,00 €
Διαβάστε περισσότερα >>
ΠΑΠΥΡΟΣ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ Α.Ε
Πανεπιστημίου 46, Αθήνα, 106 78
Τηλ.: 210 3611880
info@istoria.gr - letters@istoria.gr
Παρουσίαση εκδήλωσης
Εκδοτικός οργανισμός Πάπυρος - Σχεδίαση απο την Webstart - Web hosting απο την Cityhost