Περιοδικό Ιστορία
McMafia – Έγκλημα χωρίς σύνορα
Η τολμηρή έρευνα του Γκλένι που κράτησε τρία χρόνια, φωτίζει τη σκοτεινή πλευρά της παγκοσμιοποίησης
Ιστορία Εικονογραφημένη
Ηλεκτρονικό κατάστημα Πάπυρος Online

24 TO ΕΔΙΚΤΟ ΤΗΣ ΝΑΝΤΗΣ (1685)

H Ανάκληση του Εδίκτου της Νάντης το 1685 συνιστά μια πράξη μείζονος σημασίας στην ιστορία της Γαλλίας. Πολλά ερωτήματα εγείρονται: Γιατί το γαλλικό κράτος κατήργησε τα δικαιώματα της προτεσταντικής μειονότητας; Πώς αντέδρασαν τα μέλη της - περί το ένα εκατομμύριο; Κάτω από ποιές συνθήκες διακόσιες χιλιάδες απο αυτούς εγκατέλειψαν τη Γαλλία;

ΕΚΕΙΝΗ τη 17η Οκτωβρίου 1685 το θέμα της σύσκεψης στο γραφείο του βασιλιά αφορά τους προτεστάντες. Έχοντας φθάσει στα όρια ενός μεταφορικού στραγγαλισμού, οι κεφαλές του κράτους είναι πεπεισμένες ότι αυτή η θρησκευτική μειονότητα πνέει τα λοίσθια, πεθαίνει, είναι κιόλας νεκρή. Γιατί λοιπόν να επιβαρυνθεί το νομικό σώμα του βασιλείου με την επεξεργασία ενός διατάγματος που, εκ των πραγμάτων, δεν έχει λόγο ύπαρξης; Να όμως που στη Γαλλία, όπου διατηρούνται τα πάντα -διατάγματα, διακηρύξεις, θεσπίσματα- και η διοίκηση αρκείται σε προσθήκες, υπερβάσεις ή παρακάμψεις, ξαφνικά η ομάδα των κυβερνώντων παρεμβαίνει με τρόπο ανήκουστο. Καταργώντας το Έδικτο της Νάντης, το Διάταγμα του Φοντεναιμπλό συνιστά μια εξαίρεση από τη γαλλική διοικητική πρακτική:

«Υπ' αυτών και άλλων αιτίων ωθούμενοι, γνωρίζομεν [εις τους υπηκόους Ημών] ότι, [...] διά του παρόντος διαρκούς και αμετακλήτου διατάγματος,


κοταργούμε και ανακαλούμε το Έδικτο του Βασιλέως και προπάππου μας {Ερρίκου Δ'}, το εκδοθέν εν Ναντ εν Απριλίω 1598, εις όλην του την έκτασιν [...].

»[Διατάσσομεν] την άμεσον κατεδάφισιν απάντων των ναών της αυτοαποκαλουμένης μεταρρυθμισθείσης θρησκείας, οίτινες ευρίσκονται εντός του ημετέρου βασιλείου [...].

»Απαγορεύομεν εις τους υπηκόους Ημών τους ανήκοντας εις την εν λόγω θρησκείαν να συγκεντρώνωνται από τούδε εις οιονδήποτε σημείον ή ιδιωτικήν οικίαν ίνα τελέσωσιν λειτουργίαν της εν λόγω θρησκείας [...].

»Επιβάλλομεν εις άπαντας τους υψηλοβάθμους κρατικούς λειτουργούς [...] τους αρνηθέντας να προσηλυτισθούν και ασπασθούν την καθολικήν θρησκείαν [...] την έξοδον από το ημέτερον βασίλειον εντός δεκαπενθημέρου από την δημοσίευσιν του παρόντος διατάγματος [...] επί ποινή φυλακίσεως.

»Απαγορεύομεν την λειτουργίαν ιδιωτικών σχολείων προς μόρφωσιν των παίδων των ανηκόντων εις την εν λόγω θρησκείαν [...]

»Όσον αφορά τα τέκνα, όσα ήθελον γεννηθή υπό γονέων της εν λόγω θρησκείας, [...] θέλομεν από τούδε να βαπτίζωνται υπό των ιερέων των ενοριών [...].

»Είς όλους τους υπηκόους Ημών της εν λόγω θρησκείας επαναλαμβάνομεν την ρητήν απαγόρευσιν [...] εξόδου των ιδίων, των γυναικών και τέκνων αυτών εκ του βασιλείου [...].

»Επί πλέον οι ανήκοντες εις την εν λόγω θρησκείαν δύνανται [...], έως ότου ο Θεός ευαρεστηθή και φωτίση αυτούς, ως και τους λοιπούς, να παραμείνωσιν εις τας πόλεις και επαρχίας του ημετέρου βασιλείου [...] άνευ οχλήσεων ή εμποδίων εξ αφορμής της εν λόγω θρησκείας [...]».

0 προτεσταντισμός λοιπόν δεν υπάρχει πλέον, ούτε και ο προτεστάντης, παρά μόνο μέσα σ' ένα αστικό no man's land, εντελώς παράδοξο, ένα καθαρτήριο που προηγείται της αναπόφευκτης επιστροφής στην αληθινή θρησκεία: «έως ότου ο Θεός ευαρεστηθή και φωτίση αυτούς, ως και τους λοιπούς».

[ Περισσότερα στο τεύχος... ]

Αύγουστος 2009 #494

 3 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
του Διονύση Ν. Μουσμούτη   
Διαβάστε περισσότερα >>
 6 Η ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ TOY 1909
του Σωτήρη Ριζά
Διαβάστε περισσότερα >>
 14 ΑΠΟ TO ΚΙΝΗΜΑ ΣΤΟ ΓΟΥΔΙ ΣΤΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ TOY ΜΕΤΑΞΑ
του Ανδρέα Στεργίου
 24 TO ΕΔΙΚΤΟ ΤΗΣ ΝΑΝΤΗΣ (1685)
της Janine Garrison
Διαβάστε περισσότερα >>
 40 ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΕΣΑΛΙΟΣ. Ο ΘΕΜΕΛΙΩΤΗΣ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ
του Γεράσιμου Α. Ρηγάτου
Διαβάστε περισσότερα >>
 48 ΜΙΑ ΑΠΟΔΡΑΣΗ ΓΙΑ TON ΤΖΑΚΟΜΟ ΚΑΖΑΝΟΒΑ
του Δ. Ν. Γεράκη
 51 ΜΑΣΣΑΛΙΑ
του Christophe Courau
 66 TO ΕΘΝΙΚΟ ΓΑΛΛΙΚΟ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΗΣ ΜΙΛΟΥΖ
του Γεωργίου Χ. Βούλγαρη
 69 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΙΔΝΙΩΝ
του Ελευθερίου Ηλ. Καντζίνου
 78 Ο ΚΛΑΟΥΣ ΦΟΝ ΣΤΑΟΥΦΕΝΜΠΕΡΓΚ ΚΑΙ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΒΑΛΚΥΡΙΑ
του Γεωργίου Αθανασάτου
Διαβάστε περισσότερα >>
 90 ΥΠΟΘΕΣΗ ΜΑΞ ΜΕΡΤΕΝ
του Γιάννη Ράγκου
Διαβάστε περισσότερα >>
 101 ΚΥΒΕΛΗ
της Καλλιόπης Ραπανάκη
 110 ΠΙΤΕΡ ΟΥΣΤΙΝΩΦ
του Φίλιππου Φίλιππα
 112 Βιβλία και Ιστορία
ΔΙΟΝΥΣΗΣ Ν. ΜΟΥΣΜΟΥΤΗΣ

 ΜΟΝΙΜΕΣ ΣΤΗΛΕΣ
120 Τέχνη και πολιτισμός ΤΟΝΙΑ ΜΑΚΡΑ
122 Θέατρο και Ιστορία ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΡΑΠΑΝΑΚΗ
124 Μουσική και Ιστορία ΑΛΕΞΙΟΣ Γ. Κ. ΣΑΒΒΙΔΗΣ
128 Γιατί το λεμε έτσι; ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΚΡΙΜΠΑΣ
129 To Σταυρόλεξο του 21ου αιώνα ΠΑΥΛΟΣ ΜΕΘΕΝΙΤΗΣ
 DVD - Η ΑΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΝΑΖΙ
Δωρεάν με το τεύχος Αυγούστου του Περιοδικού "Ιστορία εικονογραφημένη"
Διαβάστε περισσότερα >>
ΠΑΠΥΡΟΣ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ Α.Ε
Πανεπιστημίου 46, Αθήνα, 106 78
Τηλ.: 210 3611880
info@istoria.gr - letters@istoria.gr
Παρουσίαση εκδήλωσης
Εκδοτικός οργανισμός Πάπυρος - Σχεδίαση απο την Webstart - Web hosting απο την Cityhost